hamedlotfi

حامد لطفی 

دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت

پنج‌شنبه  ۱۹:۵۴  ۱۳۹۸.۰۲.۱۹


نقطه شروع در طراحی تاسیسات الکتریکی کجاست؟

آنالیز توان همیشه در صدر فهرست کارها برای طراحی یک سیستم الکتریکی قرار دارد. مطمئنا ما از طراحی و اجرای یک سیستم الکتریکی هدف‌هایی داریم و انجام آنالیز توان به عنوان گام اول طراحی باعث می‌شود در انتخاب درست منابع، تجهیزات مورد استفاده در مدار و گیرنده‌هایی که باید توان الکتریکی به آنها تحویل شود بسیار موثر است.

پس از آنکه آنالیز توان صورت گرفت، بر مبنای توان مصرف شده و تصمیم‌گیری در مورد انتظاراتی که از سیستم داریم و منابعی که در اختیار داریم می‌توان کارهای زیر را انجام داد:

- تعیین وضعیت حفاظت از افراد

- تعیین نوع و سطح مقطع هادی ها (کابل‌ها، شینه‌ها و...)

- حفاظت از تاسیسات در بخش‌ها و سطوح مختلف

- انتخاب دستگاه‌ها و تجهیزات الکتریکی مناسب

آنالیز بار :

مصرف کننده یا باری که قرار است توسط سیستم الکتریکی شما تغذیه شود می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد مانند موتورهای الکتریکی، چراغهای روشنایی و...

بنا به خصوصیات هر مصرف کننده با پارامترهای الکتریکی متفاوتی نظیر هارمونیکها، ولتاژ تهاجمی گذار و... روبه‌رو خواهیم شد و توان مصرف کننده تنها با خواندن عددی که بر حسب وات بر روی آن نوشته شده سنجیده نمی‌شود.

همانطور که میدانید هر مصرف‌کننده الکتریکی یک توان کلی دارد که به آن توان ظاهری می‌گویند و با S نشان می‌دهند اما همانطور که از نام آن مشخص است تمام این توان به طور مستقیم و این توان به توان راکتیو (Q) تبدیل می‌شود که به طور مثال در مدارات مغناطیسی مانند موتورهای الکتریکی صرف مغناطیس کردن می‌شود و هیچگونه حرکتی تولید نمی‌کند.

همچنین در بارهای غیرخطی نوع دیگری از تلفات را داریم که به آن اعوجاج یا Distortion گفته می‌شود تلفاتی با حرف D نشان داده می‌شود.

این نوع توانها که به نوعی اتلاف انرژی هستند باعث می‌شوند که جریان بیشتری در مدار جاری باشد و به همین دلیل سایز تاسیسات الکتریکی بزرگتر خواهد شد.

دیاگرام توان :

در هر مدار الکتریکی که چندین گیرنده یا مصرف کننده توان وجود دارد و جریان سینوسی در آنها جاری است:

- مجموع توان اکتیو (P) مصرف شده برابر است با جمع عددی توان اکتیو مصرف شده توسط هر مصرف کننده

- مجموع توان راکتیو مصرف شده برابر است با جمع جبری توان راکتیو مصرف شده توسط هر دستگاه

و توان ظاهری S برمبنای مجموع مربع P و Q محاسبه می‌شود:

S=√P2+Q2

و به صورت جزئی تر: 

S=√P2+Q2+D2


پایان بخش اول – ادامه دارد ....
تاسیسات الکتریکی، سیستم الکتریکی، طراحی سیستم های قدرت، آنالیز توان، دیاگرام توان

شاید از این نوشته‌ها هم خوشتان بیاید :

در حال پردازش ...
پاسخ به:لغو پاسخ
کپتچا:8 4 0 5
صفحه اصلیتماس با مارفتن به ابتدا